Poziomy do osiągnięcia

Poziomy

Strażnik Słowa

Gratulacje!!! Zdobyłeś ostatni, najwyższy poziom!!! Jest to zasługa Twoja i łaski Bożej, z którą współpracowałeś. Chwała Panu! Słowo Boże trzymaj w sercu i czuwaj, aby nigdy nie zostało Ci Ono wydarte, a wyda plon obfity.

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. (Ga 2, 20-21a)

1 Requirement

 • Zbierz 450 punktów

Dziecko Maryi

Gdy wędruje się za Jezusem i za Jego Słowem, w pewnym momencie trafia się pod krzyż. Pan Jezus nie zostawia nas wtedy samych, ale daje nam Swoją Matkę. Stajemy się wtedy dziećmi Maryi.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. (J 19,26-27)

1 Requirement

 • Zbierz 425 punktów

Obrońca Świątyni

Czytając Słowo Boże, już kolejny miesiąc budujemy świątynię. Tą świątynią jesteśmy my sami a jej fundamentem jest Jezus Chrystus. Jeżeli jesteś tego świadom, stajesz się Obrońcą Świątyni.

Wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.  Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? (...) Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście. (1 Kor 3, 9b. 11. 16-17)

1 Requirement

 • Zbierz 400 punktów

Apostoł Strażników

Chrystus zmartwychwstał! Jeżeli tego doświadczyliście, możecie iść i o tym głosić! Pamiętajcie jednak, aby chwilowo zakładać maseczki!

 I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mt 16,15)

1 Requirement

 • Zbierz 375 punktów

Generał Strażników

Nawet jeżeli zaszedłeś daleko, możesz być człowiekiem pełnym wiary, pokory i miłości bliźniego.

Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. (...) Do setnika zaś Jezus rzekł: Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. (Mt 8, 8. 13)

1 Requirement

 • Zbierz 350 punktów

Starszy Weteran

Osoby, które mniemają, że są mądre i uczone, nierzadko odrzucają Słowo Boże. Mimo, że wzrastamy ze Słowem, Boga prosimy o pokorę!

 I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie (Mk 8,31)

1 Requirement

 • Zbierz 325 punktów

Weteran

Kiedyś byliśmy niedoświadczeni, początkujący. Teraz, dwanaście poziomów dalej, jesteśmy już Weteranami. Słowo Boże nas oświeca i naucza, dzięki Niemu możemy wzrastać!

Przystępność Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych.
Otwieram swe usta i chłonę powietrze, bo pragnę Twoich przykazań. Zwróć się do mnie i zmiłuj się nade mną, tak jak postępujesz z tymi, co imię Twe miłują. (Ps 119, 130-132)

1 Requirement

 • Zbierz 300 punktów

Zwiastun Nadziei

Kiedy wreszcie przestaniemy się lękać? Co jest dla nas prawdziwą nadzieją? Jeżeli ktoś się nie boi, a swą nadzieję pokłada w Panu, dla wielu może być Zwiastunem Nadziei.

Duch bojących się Pana żyć będzie, albowiem ich nadzieja jest w Tym, który ich zbawia. Ten, kto boi się Pana, niczego lękać się nie będzie ani obawiać, albowiem On sam jest jego nadzieją. (Syr 34,13-14)

1 Requirement

 • Zbierz 275 punktów

Sługa Boży

Już jesteś daleko w wędrówce ze Słowem. Pamiętaj, że na tej drodze samo słuchanie to za mało.

Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.  (Jk 1, 21-22)

1 Requirement

 • Zbierz 250 punktów

Promotor sprawiedliwości

Jak postępować sprawiedliwie? Trzeba przestrzegać Prawa. Józef  był sprawiedliwy (Mt 1,19), Symeon był sprawiedliwy (Łk 2,25) i obaj ujrzeli Jezusa.

Wówczas Jezus rzekł do nich: «Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga». I byli pełni podziwu dla Niego. (Mk 12,17)

1 Requirement

 • Zbierz 225 punktów

Archidiakon

Kiedy służymy innym pamiętajmy, że to Jezus jest wzorem służby. On jest pierwszym sługą!

A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu». (Mt 20, 27-28)

1 Requirement

 • Zbierz 200 punktów

Diakon

Apostołowie, spośród uczniów wybrali tych, którzy mieli pomagać im w opiece nad potrzebującymi.

«Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości! Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa».(Dz 6.3-4)

1 Requirement

 • Zbierz 175 punktów

Posłany

Bóg nas wzywa, aby nas posłać! Czy jesteś gotowy iść?

"Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła" (1 P 2,9)

1 Requirement

 • Zbierz 150 punktów

Wezwany

Pomyśl, że jeżeli doszedłeś już do tego poziomu, to nie jest przypadek! Bóg Cię wezwał!

"On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami (2 Tm 1, 9)

1 Requirement

 1. Zbierz 125 punktów

Chrześcijanin

Czytacie z nami Ewangelię i modlicie się. Jesteście Chrześcijanami. Pamiętajcie, że Chrześcijanin jest człowiekiem radosnym. Radosnym i wdzięcznym.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie!  W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. (1 Tes 5, 16-18)

1 Requirement

 1. Zbierz 100 punktów

People who have reached this rank:

 • Zdjęcie profilowe Olunia
 • Zdjęcie profilowe Atka02
 • Zdjęcie profilowe Ks. Henryk
 • Zdjęcie profilowe wazgien
 • Zdjęcie profilowe sir trash

Wierny

Słuchasz już Słowa Bożego. Bóg chce Ci pomóc. Daj Mu tylko działać. Zachęcamy abyś wybrał/wybrała sobie jakąś modlitwę, nawet malutką. Jedno Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario czy Aniele Boży ale codziennie, na początek wystarczy.

Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. (Ap 3,20)

Pamiętajcie tylko! On "stoi u drzwi i kołacze" a my dzięki modlitwie, mamy siłę otworzyć te drzwi!

1 Requirement

 1. Zbierz 75 punktów

People who have reached this rank:

 • Zdjęcie profilowe Aga
 • Zdjęcie profilowe Anulka
 • Zdjęcie profilowe Sajmon
 • Zdjęcie profilowe Pinkrose
 • Zdjęcie profilowe Angelus
 • Zdjęcie profilowe S.ZELIAM
 • Zdjęcie profilowe olcia6b
 • Zdjęcie profilowe Jirmejahu
 • Zdjęcie profilowe Re-Nata
 • Zdjęcie profilowe Lord Voldemord
 • Zdjęcie profilowe Wanda
 • Zdjęcie profilowe Admin Łukasz

Nawrócony

Widzimy, że już kilka Ewangelii przeczytałeś i zdobyłeś ponad 20 punktów. To wspaniałe. Chcemy, byś teraz pomyślał o tym co Jezus powiedział:

"Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych." (Mt 4,4)

My naprawdę chcemy wiedzieć, co Bóg mówi do nas w każdą niedzielę.  Chcemy wiedzieć o czym mamy myśleć przez cały tydzień. Punkty to tylko dodatek...

1 Requirement

 1. Zbierz 50 punktów

People who have reached this rank:

 • Zdjęcie profilowe Natalie
 • Zdjęcie profilowe Marti
 • Zdjęcie profilowe Aseret
 • Zdjęcie profilowe Biamar
 • Zdjęcie profilowe Milosz908
 • Zdjęcie profilowe zuzia

Zaawansowany

Witaj. Osiągnąłeś już poziom! Widzimy, że logowanie, pierwsze quizy i inne podstawy masz już za sobą.
Jednak to dopiero początek drogi... Gotowy aby iść naprzód?

1 Requirement

 • Zbierz 25 punktów

People who have reached this rank:

 • Zdjęcie profilowe Rafi
 • Zdjęcie profilowe św. Klara
 • Zdjęcie profilowe Mary0801
 • Zdjęcie profilowe Milenkaz
 • Zdjęcie profilowe Bartix1
 • Zdjęcie profilowe Alex
 • Zdjęcie profilowe Bart8
 • Zdjęcie profilowe Grania
 • Zdjęcie profilowe OlaSZ
 • Zdjęcie profilowe Miłklo
 • Zdjęcie profilowe Fleur Weasley

Początkujący

Witamy w Strażnikach Słowa. 

Skoro już z nami jesteś, czas na zdobycie pierwszych punktów. Zapraszamy zatem do zapoznania się z tym, co mamy najcenniejsze.

Słowo Boże

People who have reached this rank:

 • Zdjęcie profilowe arsen
 • Zdjęcie profilowe Zuzanna R 8b
 • Zdjęcie profilowe Zuzanna R 8b
 • Zdjęcie profilowe MikołajCz8C
 • Zdjęcie profilowe Julia A 6a
 • Zdjęcie profilowe Claudiaaa
 • Zdjęcie profilowe Jula6B2
 • Zdjęcie profilowe Franciciszek
 • Zdjęcie profilowe Dominika
 • Zdjęcie profilowe Gucio🤌🏼
 • Zdjęcie profilowe Shadowmysterio
 • Zdjęcie profilowe Q1nn
 • Zdjęcie profilowe Amixa
 • Zdjęcie profilowe Faustyna
 • Zdjęcie profilowe zocha
 • Zdjęcie profilowe Mateusz
 • Zdjęcie profilowe krotenstokozaczunio2137
 • Zdjęcie profilowe krotenstokozaczunio
 • Zdjęcie profilowe krotkitokozaczunio
 • Zdjęcie profilowe krotenskozak
 • Zdjęcie profilowe krotenskozak
 • Zdjęcie profilowe Kacper02
 • Zdjęcie profilowe Hela J.
 • Zdjęcie profilowe Hela J.
 • Zdjęcie profilowe Ninka123
 • Zdjęcie profilowe Pat
 • Zdjęcie profilowe Amelia Marciniak
 • Zdjęcie profilowe βuɬɬεrfℓy
 • Zdjęcie profilowe ♡Klaudiss♡
 • Zdjęcie profilowe Klaudusia♡
 • Zdjęcie profilowe Aidualk
 • Zdjęcie profilowe Klaudiaaaw
 • Zdjęcie profilowe Nina9
 • Zdjęcie profilowe Rysiu
 • Zdjęcie profilowe Wanda