Pomyśl, że jeżeli doszedłeś już do tego poziomu, to nie jest przypadek! Bóg Cię wezwał!

On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami ”  (2 Tm 1, 9)

1 Requirement

  1. Zbierz 125 punktów