Nawet jeżeli zaszedłeś daleko, możesz być człowiekiem pełnym wiary, pokory i miłości bliźniego.

Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. (…) Do setnika zaś Jezus rzekł: Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. (Mt 8, 8. 13)

1 Requirement

  • Zbierz 350 punktów