Czytacie z nami Ewangelię i modlicie się. Jesteście Chrześcijanami. Pamiętajcie, że Chrześcijanin jest człowiekiem radosnym. Radosnym i wdzięcznym.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie!  W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. (1 Tes 5, 16-18)

1 Requirement

  1. Zbierz 100 punktów

People who have reached this rank:

  • Zdjęcie profilowe Olunia
  • Zdjęcie profilowe Atka02
  • Zdjęcie profilowe Ks. Henryk
  • Zdjęcie profilowe wazgien
  • Zdjęcie profilowe sir trash