Chrystus zmartwychwstał! Jeżeli tego doświadczyliście, możecie iść i o tym głosić! Pamiętajcie jednak, aby chwilowo zakładać maseczki!

 I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mt 16,15)

1 Requirement

  • Zbierz 375 punktów