Nie wiemy jak zaczęliście swój odpoczynek, ale wiemy, że zakończyliście go ze Słowem Bożym!

Jeżeli ktoś rozwiąże ostatni quiz sierpnia z maksymalnym wynikiem, otrzyma tę odznakę.

Grafikę przygotował: Mikrofalówka

1 Required Step

  • Ukończ quiz z 28 sierpnia z maksymalną liczbą punktów