• @Maupa reached the poziom Posłany 2 lata, 5 miesięcy temu

    Bóg nas wzywa, aby nas posłać! Czy jesteś gotowy iść?

    “Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła” (1 P 2,9)